Oppimisen tavat ja mahdollisuudet

Oppimisen tavat ja mahdollisuudet

Oppimisympäristöjen hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on, että osallistuja ohjaa opiskelijaa monipuolisesti yksilöllisille opintopoluille ja itseohjautuvuuteen. Osallistuja osaa suunnitella tutkinnon osiin perustuvia osaamiskokonaisuuksia, joita voidaan toteuttaa työelämässä, joko koulutus-.ja oppisopimuksella. Osallistuja osaa käyttää digitaalisia työvälineitä pedagogisesti perustellen.

 

Keskeiset sisällöt:

  • omien pedagogisten toimintamallien määrittäminen suhteessa uusiin oppimisen tapoihin ja mahdollisuuksiin
  • mahdollisuuksien tiedostaminen ja tunnistaminen sekä oppimisen tapojen yksilöllinen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi työelämä lähtöisesti
  • digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen
  • työelämäyhteistyön kehittäminen omalla koulutusalalla (kumppanuusosaaminen)
  • yhteisten tutkinnon osien mahdollistaminen työpaikalla ja oppilaitoksessa integroiden
  • erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjaus.

Kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.