Ohjaus ja arviointi

Hankkeen avulla tuetaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutoksissa. Samalla varmistetaan tavoitteiden mukainen laatu ja käytäntöjen valtakunnallinen yhtenäisyys. Hankkeen toteutus aloitetaan Parasta Osaamista –verkostohankeen päätyttyä hyödyntäen sen yhteydessä kehitettyjä modulaarisia osaamiskokonaisuuksia. Näin turvataan opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaus- ja arviointiosaamisen jatkuvuus ja vaikuttavuus.

Kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutussisältöjen kolme keskeistä teemaa ovat:

Ohjausosaamisen kehittäminen kulkee kaikissa näissä yhteisenä läpäisevänä teemana.

Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Näin he voivat vastata ammatillisen toisen asteen koulutusta ohjaavien säädösten ja ohjeiden asettamien tavoitteiden toteuttamista. Samalla huolehditaan valtakunnallisesta laadunvarmistuksesta, joka on oleellista opiskelijan oikeusturvan vuoksi.  

Toteutustapana on kolme koulutusosiota, jotka toteutetaan räätälöitävinä kokonaisuuksina, jolloin voidaan vastata koulutuksen järjestäjien yksilöllisiin kehittämistarpeisiin. Tämä mahdollistaa vaikuttavan kehittämistyön ja uudistuvan opettajuuden. Kehittämistyöhön liitetään jatkuva laadun arvioinnin ja –seurannan suunnittelu.

Kyseessä on kaikkien viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Yrkesakademin yhteisesti suunnittelema ja toteuttama hanke.

Koulutushanke on valtakunnallinen ja koulutusosiot voidaan toteuttaa kysynnän mukaan eri paikkakunnilla.