Koulutuksen sisältö

Koulutussisältöjen kolme keskeistä teemaa ovat (teeman nimi on linkki tarkempiin tietoihin)

Henkilökohtaistaminen

Arviointi

Oppimisen tavat ja mahdollisuudet