Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen

Koulutusosiossa perehdytään henkilökohtaistamisen periaatteisiin ja koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessiin. Lisäksi tuetaan osallistujan ohjaustaitojen kehittymistä.

Keskeiset sisällöt:

  • henkilökohtaistamisen merkitys
  • henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma; yhteys osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan, eHOKS
  • henkilökohtaistaminen prosessina
  • ohjaus ja tukitoimet henkilökohtaistamisessa
  • henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteistyönä
  • uraohjaus
  • henkilökohtaistamista ja opiskelijan osallisuutta edistävä ohjaus
  • opiskelijan kuulluksi tulemisen vahvistaminen
  • henkilökohtaistamisen taito; oman toiminnan arviointi ja kehittyminen ohjaajana.

Osio sisältää 1-3 lähipäivää ja ohjattua verkkotyöskentelyä, joustavasti osallistujien tarpeen mukaisesti. Toteutus noudattaa henkilökohtaistamisen prosessia; yksilölliset kehittämistarpeet määrittävät osaamisen hankkimisen tapaa.

Kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.