Arviointi

Arviointi

Koulutusosiossa perehdytään ohjaavan arvioinnin ja osaamisen arvioinnin periaatteisiin ja toteutustapoihin. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja on tietoinen arvioinnin eri osa-alueista. Hän tietää ohjaavan palautteen, itsearvioinnin ja osaamisen arvioinnin merkityksen arvioinnin kokonaisuudessa. Hän osaa antaa palautetta osaamisen kehittymisestä ja arvioida opiskelijan osaamista näyttöjen perusteella.

Keskeiset sisällöt:

  • palaute ohjaavan arvioinnin välineenä
  • itsearviointi
  • näyttöjen suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti yhteistyössä työelämän kanssa
  • tutkinnon perusteiden kriteerit osaamisen arvioinnin perusteena
  • näyttöjen ja arvioinnin toteuttamisen taito; oman toiminnan arviointi ja kehittyminen.

Koulutuksessa hyödynnetään Parasta  –hankkeissa tehtyjä materiaaleja ja toimintamalleja. Yksilölliset kehittämistarpeet määrittävät osaamisen hankkimisen tapoja.

Kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.